Chceš mať nové správy aj o Lodenici?

Chceš aktualne informácie?

Hľadať na stránke Lodenica.sk

Vašu žiadosť o akreditáciu spoločne s dokladovaním podpory festivalu vo vašom médiu (print screeny, linky, TSky, vlastné texty,... ) pošlite prosím najneskôr do 15.augusta 2017 na email: kakascik@gmail.com

Tešíme sa na spoluprácu pri LODENICI 2017!