Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:

– nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené,

– zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón,

– najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách,

– ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,

– ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál (deka, karimatka) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,

– bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami.

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV