POKYNY

Priatelia, žiadame Vás, aby ste pásku nosili viditeľne po celom areáli festivalu. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pásky. Pretrhnutá páska je neplatná a náhrada nie je možná. Členovia organizačného štábu a ochrannej služby SBS sú počas trvania festivalu oprávnení kontrolovať toto označenie. Bez tohto označenia Vám ďalšie zotrvanie na festivale bude umožnené len v prípade, že si zakúpite novú vstupenku.

Dbajte na pokyny usporiadateľov. Nie sú tu na to, aby Vám pobyt na festivale znepríjemňovali, ale na to, aby pomáhali pri organizácií festivalu a zabezpečovali jeho hladký priebeh. Stanovanie v areáli je spoplatnené podľa aktuálneho cenníku kempu Beach Bar rezort. Ak prichádzate autom, parkujte iba na vyhradenom parkovisku. Nesnažte sa autom dostať do areálu. Počas festivalu majú vjazd povolený iba vozidlá obsluhujúce potreby festivalu a autám ktoré zaplatia poplatok potrebný pre parkovanie pri stane. Tieto auta počas trvania festivalu nebudú môcť opustiť svoje miesto z bezpečnostných dôvodov.  

Na festivale Lodenica je vstup so psom zakázaný. Výnimka platí len pre tzv. vodiacich psov.

 Buďte ohľaduplní k priateľom na vozíčku. Nie všetky priestory, v ktorých sa festival odohráva sú bezbariérové, neváhajte preto ponúknuť pomoc pri prekonávaní prekážok.

V prípade nehody alebo zranenia počas podujatia ihneď kontaktujte zdravotnú službu, ktorá je pri vstupe do areálu.

V areáli festivalu je prísny zákaz kladenia ohňov.

Informácie Vám budú poskytnuté pri hlavnom vstupe do areálu na Recepcii, kde nájdete aj službu Straty a nálezy. 

Po skončení podujatia disciplinovane opustite areál, motoristi dajte prednosť chodcom (predídete tak nehodám a postaráte sa o nerušený odchod domov). V prípade zakúpenia jednodňového lístka, je jeho držiteľ povinný opustiť areál do 10:00 hod. nasledujúceho dňa. Areál sa po skončení festivalu uzatvorí v nedeľu 3.9.2023 o 15:00 hod.

ZÁKAZY

zákaz vstupu / vnášania plechoviek
zákaz vstupu / vnášania sklenených nádob a fliaš
zákaz vstupu /vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov
zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín
zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu
zákaz vstupu / vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov festivalu vrátane dáždnika
zákaz vstupu / vnášania grilov, plynových varičov
zákaz vstupu / vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov
zákaz vstupu / vnášania audiovizuálnych nahrávačov
zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov
zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov
zákaz vstupu do areálu festivalu so psom
zákaz stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na
stanovanie vyhradené
zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby
zákaz vstupu na miesta a/alebo do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami
zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo
povolenia usporiadateľa
zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám prítomným na festivale.

Vzhľadom na to, že oficiálnym partnerom podujatia je spoločnosť Slovenské
pramene a žriedla, a.s. (Budiš) a Budějovický Budvar, n.p. a zo zmluvných podmienok vyplýva zákaz vnášania akýchkoľvek konkurenčných značiek do areálu festivalu, nie je možné povoliť vstup do areálu s nápojmi iných značiek. Ďakujeme za pochopenie.