Rezervácia miesta pre karavany.

Ceny za prenájom parkovacieho miesta sa riadi aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Cenník môžte nájsť na odkaze nižšie. 
Registrácia karavanov je povinná z dôvodu technického a priestorového zabezpečenia. 

Rezervačný formulár