Bukasový masív

Sobota 18:50
Členovia kapely

Imrich Dugovič
• lap steel gitara, ac. gitara, sólový spev -

Branislav Dugovič
• el. basa, klarinet, cicho -

Milan Konfráter
• sólová el. gitara, vocal -

Milan Šimkovič
• bicie nástroje, vocal

18:50 - 19:50

29.8.2020 Sobota

Bukasový masív