Priatelia, žiadame Vás, aby ste pásku nosili viditeľne po celom areáli autocampingu. Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu pásky. Pretrhnutá páska je neplatná a náhrada nie je možná. Členovia organizačného štábu a ochrannej služby SBS sú počas trvania festivalu oprávnení kontrolovať toto označenie. Bez tohto označenia Vám ďalšie zotrvanie na festivale bude umožnené len v prípade, že si zakúpite novú vstupenku.

Dbajte na pokyny usporiadateľov. Nie sú tu na to, aby Vám pobyt na festivale znepríjemňovali, ale na to, aby pomáhali pri organizácií festivalu a zabezpečovali jeho hladký priebeh. Stanovanie v areáli je zdarma. Ak prichádzate autom, parkujte iba na vyhradenom parkovisku. Nesnažte sa autom dostať do areálu autocampingu. Počas festivalu majú vjazd povolený iba vozidlá obsluhujúce potreby festivalu.

Na festivale Lodenica je vstup so psom zakázaný. Výnimka platí len pre tzv. vodiacich psov.

 Buďte ohľaduplní k priateľom na vozíčku. Nie všetky priestory, v ktorých sa festival odohráva sú bezbariérové, neváhajte preto ponúknuť pomoc pri prekonávaní prekážok.

V prípade nehody alebo zranenia počas podujatia ihneď kontaktujte zdravotnú službu, ktorá je pri vstupe do areálu.

V areáli festivalu je prísny zákaz kladenia ohňov.

Informácie Vám budú poskytnuté pri hlavnom vstupe do areálu na Recepcii, kde nájdete aj službu Straty a nálezy. 

Po skončení podujatia disciplinovane opustite areál, motoristi dajte prednosť chodcom (predídete tak nehodám a postaráte sa o nerušený odchod domov). V prípade zakúpenia jednodňového lístka, je jeho držiteľ povinný opustiť areál do 10:00 hod. nasledujúceho dňa. Areál autocampingu sa po skončení festivalu uzatvorí v nedeľu 30.8.2020 o 12:00 hod.