Chceš mať nové správy aj o Lodenici?

Chceš aktualne informácie?

Hľadať na stránke Lodenica.sk

Korešpondenčná adresa

Morning Net, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/161
921 01 Piešťany
tel.: +421 915 758 465
topfest @ topfest.sk
www.topfest.sk


Fakturačná adresa

Morning Net, s.r.o.
Pod Párovcami 7271/161
921 01 Piešťany

IČO: 50 977 181
IČ DPH: SK 2120550300

Číslo účtu: 2941046149/1100 , TATRA BANKA
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4104 6149
SWIFT: TATRSKBX

Registrovaný na Okresnom súde v Trnave. Oddiel: sro, Vložka č. 42176/T