Organizátor

Arubin, s.r.o.
Vajanského 58, 921 01 Piešťany
Telefón: +421 915 758 465
Email: office.arubin@gmail.com

Fakturačná adresa
Arubin, s.r.o.
Špitálska 45,811 08 Bratislava
IČO 50858386
DIČ 2120502439
IČO DPH SK 2120502439

IBAN: SK38 1100 0000 0029 4506 8521 / TATRSKBX
Zapísaná OR OS Bratislava odd Sro vložka 121831/Bratislava I.

Predaj vstupeniek

Foridea, s.r.o.
Sídlo: Obchodná 13, 921 01  Piešťany
(osobný odber nie je možný)

IČO: 47 430 664
DIČ: 2023871498
IČ DPH: SK2023871498

vstupenky@lodenica.sk
vstupenky@foridea.sk

IBAN: SK84 0200 0000 0037 7196 2551 / SUBASKBX
Zapísaná OR OS Trnava odd Sro vložka 32639/T.