Organizátor

ERATOS s.r.o.
Vajanského 1955/58, 92101 Piešťany
Telefón: +421 915 758 465
Mail: info(@)lodenica.sk

Fakturačná adresa
ERATOS s.r.o.
Vajanského 1955/58, Piešťany 921 01
IČO: 52933741
DIČ: 2121184197
IČ DPH SK 2121184197

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. 2944082428 / 1100
Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46196/T.

Predaj vstupeniek

Foridea, s.r.o.
Sídlo: Obchodná 13, 921 01  Piešťany
(osobný odber nie je možný)

IČO: 47 430 664
DIČ: 2023871498
IČ DPH: SK2023871498

vstupenky(@)foridea.sk

IBAN: SK84 0200 0000 0037 7196 2551 / SUBASKBX
Zapísaná OR OS Trnava odd Sro vložka 32639/T.